Máy đột cắt Laser 357: AMADA APELIO II

Chi tiết sản phẩm

Máy đột cắt Laser 357: AMADA APELIO II

Lực đột                     : 33 Ton

Công xuất cắt Laser : 1500W

Đột dày                     : 6mm

Kích thước làm việc  : 1.25m x 3.60m

Trọng lượng tơle       : 100Kg

Tốc độ làm việc: 1968IPM(X&Y) 472IPM(Z)

Tốc độ đột                  : 30RPM

Số lượng ổ dao          : 44PCS

Số lượng ổ dao xoay 360o : 2

Trọng lượng máy       : 15.000Kg

Từ khóa liên quan "Máy đột cắt Laser 357: AMADA APELIO II"

Máy đột cắt Laser   

Sản phẩm cùng nhóm "MÁY CÔNG CỤ"

Tài liệu liên quan "Máy đột cắt Laser 357: AMADA APELIO II"

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập