catnhat, maycongcu, xe đào, máy CNC, xe dao, xe cau, xe dao, xecau, xe cẩu

XE ĐÀO KOBELCO SK07-N2 XE ĐÀO KOBELCO SK07-N2
 XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO:
- Model: SK07-N2
- Số Serial : 6D31012861
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1989
- Khối lượng bản thân: 18.500Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636
XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOBELCO:
- Model: SK07-N2
- Số Serial : 6D31012861
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1989
- Khối lượng bản thân: 18.500Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636

XE ĐÀO KOMATSU PC75UU-2 XE ĐÀO KOMATSU PC75UU-2
 XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU:
- Model: PC75UU-2
- Số Khung: 10922
- Số Serial : 4D95L198677
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1995
- Khối lượng bản thân: 7.600Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636
XE ĐÀO BÁNH XÍCH KOMATSU:
- Model: PC75UU-2
- Số Khung: 10922
- Số Serial : 4D95L198677
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1995
- Khối lượng bản thân: 7.600Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636

XE ĐÀO HITACHI ZX200-E XE ĐÀO HITACHI ZX200-E
 XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI:
- Model: ZX200-E (ZAXIS 200)
- Số Khung: HCM1GB00T00109877
- Số Serial : 6BG1174548
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 2004
- Khối lượng bản thân: 19.400Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636
XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI:
- Model: ZX200-E (ZAXIS 200)
- Số Khung: HCM1GB00T00109877
- Số Serial : 6BG1174548
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 2004
- Khối lượng bản thân: 19.400Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636

XE ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-2 XE ĐÀO MITSUBISHI MM30SR-2
XE ĐÀO BÁNH XÍCH MITSUBISHI:
- Model: MM30SR-2
- Số Khung: E8H00867
- Số Serial : 78410D2
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 2002
- Khối lượng bản thân: 2930Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636 
XE ĐÀO BÁNH XÍCH MITSUBISHI:
- Model: MM30SR-2
- Số Khung: E8H00867
- Số Serial : 78410D2
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 2002
- Khối lượng bản thân: 2930Kg
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636

XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI EX220-5 XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI EX220-5
XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI:
- Model: EX220-5
- Số Khung: 15HP001612
- Số Serial : H07CTD11447
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1999
- Khối lượng bản thân: 22.500Kg
- Kích thước bao: 10140x2990x3100 mm (DxRxC)
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636 
XE ĐÀO BÁNH XÍCH HITACHI:
- Model: EX220-5
- Số Khung: 15HP001612
- Số Serial : H07CTD11447
- Xuất xứ: Nhật Bản
- Năm SX: 1999
- Khối lượng bản thân: 22.500Kg
- Kích thước bao: 10140x2990x3100 mm (DxRxC)
- Gầu nghịch
- Liên hệ để biết thêm thông tin: Mr.HÒA 0903778636

Sản phẩm

Tin tức

Sản phẩm

Online

Online Lượt truy cập